Кулчулуктун заманбап түрлөрүнө кабылган адамдардын тагдырлары

АЗГЫРЫК СУНУШ

Жеңил акча менен катаал чындыктын ортосунда тандоо жөнүндө окуя. Кыргыздын жигити Абдырай жакшы жашоо издеп сапарга аттанат. Бирок жаркыраган келечектин убадасы катары башталган нерсе, чындык эң коркунучтуу күтүүлөрдөн ашып түшкөн трагедияга айланды.